Tots els tractaments d’implants dentals a Terrassa

A Clínica Dental Can Parellada posem al seu abast l’última tecnologia per realitzar els treballs d’implants dentals amb total precisió.

Cirurgia maxil·lofacial

La cirurgia oral i maxil·lofacial és una especialitat quirúrgica que inclou el diagnòstic, cirurgia i tractaments, sigui quina sigui l’afecció, relacionats amb els aspectes estètics i funcionals de la boca, dents i cara.

Posem a la seva disposició un experimentat equip de professionals per donar solució a les malalties o problemes que puguin presentar-se, ja sigui falta d’os maxil·lar o mandibular, malalties a la mucosa oral, patologies de l’articulació temporomandibular o traumatismes facials, per exemple.

implantes dentales en Terrassa
cirugía maxilofacial

Boca completa en 1 dia

És la tècnica implantològica de càrrega immediata.
Es realitzarà l’extracció de les peces danyades (en el cas que existeixin), a continuació s’inserten els implants i col·loquem les dents noves. El pacient acaba el seu tractament i surt de la clínica amb les seves dents provisionals “fixes” col·locades en el mateix dia.

Per poder realitzar aquest tractament en 1 sol dia, cal que el pacient es faci un TAC 3D prèviament, ja que aquesta informació es farà servir en el software per a guiar la cirurgia i crear les pròtesis dentals a mida.

implantes dentales en Terrassa
implantes de carga inmediata

 

5 solucions en implants dentals a Terrassa per persones amb poc os:

L’existència de poc os maxil·lar, dificulta la col·locació d’implants de forma convencional.
A continuació els mostrem tècniques d’implantologia específicament dissenyades per a pacients en aquesta situació.

1. Implants zigomàtics

Es basa en un concepte innovador que permet oferir un gran nombre d’avantatges als pacients amb poc os. És una tècnica avançada que consisteix a col·locar uns implants llargs a l’os zigomàtic (àrea del pòmul) per eliminar la necessitat d’empelts ossis.

El mateix dia de la intervenció, es col·loca una pròtesi fixa sobre els implants, que ofereix òptimes prestacions estètiques i funcionals de manera immediata.

Els implants zigomàtics són una solució que aporta seguretat, confort i estètica. Així doncs, retornen als pacients una qualitat de vida de la que feia anys que no gaudien i que creien no poder recuperar.

implantes dentales en Terrassa
implantes cigomáticos

 

2. Implants curts

El principal avantatge de l’implant curt és precisament evitar l’empelt d’os, una opció eficaç però més invasiva per al pacient. Els implants dentals a Terrassa de 6-8mm. permeten tornar peces definitives de manera senzilla i ràpida a pacients amb una pèrdua severa d’os que feia inviable, en una determinada zona, la utilització d’implants de 12 mm.

Un altre avantatge respecte a les tècniques empeltives és el postoperatori, pràcticament inexistent – fins i tot menor que en un implant normal – es tracta d’una peça molt petita i per tant és una tècnica mínimament invasiva.

implantes dentales en Terrassa
implantes cortos

 

3. Empelt ossi

L’empelt ossi és un material de farciment (artificial o autòleg) que es col·loca en els maxil·lars quan, per diferents patologies, aquest os s’ha perdut o cal restablir-lo. El que es pretén amb aquest farciment és induir la regeneració de l’os existent entrant directament a les zones afectades que requereixen suport per a un tractament posterior.

implantes dentales en Terrassa
injerto óseo

4. Lateralització del nervi dentari

Durant molts anys, la rehabilitació implantològica a Terrassa a la zona posterior mandibular s’ha vist obstaculitzada per la presència del nervi dentari inferior, així com per la reabsorció òssia que depèn en gran mesura, del lapse de temps en què han estat absents les dents, fent que en moltes ocasions, no es tingui una adequada amplada i alçada per a la col·locació dels implants.

En l’actualitat, aquesta limitació ha pogut ser resolta gràcies al desenvolupament de tècniques anomenades de cirurgia implantològica avançada entre les que es troba la mobilització del nervi dentari inferior. Aquesta tècnica aporta una sèrie d’avantatges enfront d’un altre tipus de procediments com els empelts d’os autòleg, la distracció o la col·locació d’implants curts, ja que permet una major longitud de l’implant, el que aportarà una bicorticalització i una millor estabilitat primària, eliminarà la morbiditat de la zona donant en el cas d’empelts i proporcionarà una major protecció del paquet neurovascular dentari durant la col·locació de l’implant.

implantes dentales en Terrassa
lateralización del nervio dental

5. Mini-implants

Es tracta de fixadors que pot utilitzar en la seva dentadura postissa actual sense cirurgia i sense punts. La col·locació és molt senzilla, sense molèsties postoperatòries i amb un temps de col·locació menor a deu minuts.

implantes dentales en Terrassa
mini-implantes

Apliquem l’última tecnologia en implants dentals a Terrassa amb la qual ajudem els nostres implantòlegs i pacients. També és molt útil per a la resta de tractaments que es realitzen a la nostra clínica dental de Terrassa.