instal·lacions de màxima qualitat en 400 m2

 3 llocs de recepció
4 despatxos d’atenció al pacient
Amplia sala d’espera
Zona infantil
 TAC 3D – 2 sales de Raig X

Laboratori d’urgències
Despatx administratiu
10 Boxs
Quiròfan
WC adaptat per minusvàlids

Pantalles de TV en totes les sales i boxs
Sala d’esterilització
Despatx de direcció
Sala de pròtesi
Despatx de comptabilitat

entrada
zonas de acceso
sala de espera
sala de dirección
atención al paciente
cirugía quirófano
box de diagnósticos
TAC 3D y radiografías
sala infantil
sala de esterilización
sala de prótesis
lavabos adaptados